Programlama Temelleri 2016-2017 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim yılı 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları bu başlık altında yer almaktadır. Buradan kendi cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

8. Bir öğrencinin herhangi bir dersine ait iki notunu alıp, bu notların ortalaması 50’den büyük ve eşit ise ekrana geçti, 50’den küçük ise ekrana kaldı yazan programın algoritmasını yazınız.

Cevap 8

Başla
1.Sınavı gir = X
2.Sınavı gir = Y
Toplam = X + Y
Ortalama = Toplam / 2
Eğer Ortalama>= 50 ise; ekrana geçti yaz
Eğer Ortalama<50 ise; ekrana kaldı yaz
Bitir

7. Klavyeden yaşı girilen kişinin ehliyet alıp alamayacağını belirten programın algoritmasını hazırlayıp, akış diyagramını çiziniz. (Ehliyet alma yaşı : 18 olacak)

Cevap 7

 Başla
Yaşınızı giriniz = yas
Eğer yas >= 18 ise; ekrana Ehliyet Alabilir yaz
Eğer yas <18 ise; ekrana Ehliyet Alamaz yaz.
Bitir

ehliyetyasakisdiyagrami

6. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu gösteren algoritmayı yazınız.

Cevap 6

Başla
kalan = 0, sayi = 0
Sayıyı giriniz = sayi
kalan = sayi mod 2
Eğer kalan = 0 ise; sayı çifttir.
Eğer kalan = 1 ise; sayı tektir.
Bitir

5. Aşağıda akış şeması verilen programın ne iş yaptığını yazınız.

girilen5sayinintoplaminivealgoritmasi

Cevap 5

Girilen 5 sayıyı toplar ve ekrana toplam sonucunu ve sayac değerini yazar.

4. Bir yazılımda olması gereken temel özelliklerden 5 tanesini yazınız.

Cevap 4 (Aşağıda yer alan özelliklerden herhangi 5 tanesini yazdığınızda kabul edilir)

 1. Doğruluk
 2. Güvenilirlik
 3. Verimlilik
 4. Güvenlik(Bütünlük)
 5. Kullanılabilirlik
 6. Hata bulma kolaylığı
 7. Esneklik
 8. Taşınabilirlilik
 9. Tekrar kullanılabilirlik
 10. Birlikte çalışabilirlik

3. Aşağıdaki akış diyagramı şekillerinin isimlerini üzerlerine yazınız.

Cevap 3

akisdiyagramisekilleri

2. Boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

 • Bilgisayarın anladığı dile makine dili denir. Bu dil sadece 1 ve 0‘lardan oluşur.
 • Bir problemin çözüm aşamalarını adım adım yazmaya algoritma, bu aşamaların şekiller ile gösterilmesine de akış diyagramı denir.
 • Program içinde farklı değerler alabilen ifadelere değişken denir.
 • Yazılım elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.
 • 1 byte = 8 bit’tir.

 

Bir cevap yazın