Dart super anahtar kelimesi

super anahtar kelimesi geçerli sınıfın atasını, ebeveynini belirtmek için kullanılır. Üst sınıfın metotlarını ve yapıcı metodunu çağırmak için kullanılır.

super anahtar kelimesinin ana amacı üst sınıf ile alt sınıf içinde yer alan aynı metot isimleri arasındaki karışıklığı gidermektir. Diğer bir kullanım amacı da, üst sınıf özelliklerine(değişkenlerine) ve metotlarına atıfta bulunmaktır.

static anahtar kelimesinin kullanımı

 • Alt sınıf ve üst sınıf aynı isimde üyelere sahip olduğunda, super anahtar kelimesi ile alt sınıftan üst sınıfın üyelerine erişilebilir.
 • Alt sınıf içinden üst sınıfın yapıcı metoduna erişmek için kullanılır.
 • super anahtar kelimesi kullanılarak alt sınıf tarafından override edilmiş(geçersiz kılınmış) üst sınıf metoduna erişebiliriz

super anahtar kelimesini değişkenlerle birlikte kullanma

Alt sınıf ve üst sınıf aynı isimde değişkenlere sahip olduğunda dart için belirsizlik ortaya çıkar. Değişkenin alt sınıfa mı üst sınıfa mı ait olduğu belli olmaz.

Bu durumda super anahtar kelimesi kullanılarak belirsizlik giderilir.

Örnek:

super.degiskenAdi

super anahtar kelimesinin metot isimleriyle birlikte kullanımı

Eğer alt sınıf ve üst sınıf aynı isimde metoda sahipse alt sınıf içinde üst sınıfta yer alan aynı isimdeki metoda erişmek için super anahtar kelimesi kullanılır.

Örnek:

super.metotAdi()

super anahtar kelimesinin yapıcı metotlarla birlikte kullanımı

super anahtar kelimesi ile alt sınıf üst sınıfın parametreli ve parametresiz yapıcı fonksiyonunu çağırabilir. 

Örnek:

sinfAdi():super();  

Örnek Çalışma

class Car {
 int speed = 100;

 Car() {
  print("Car class constructor called.");
 }

 void info() {
  print("This is a car");
 }
}

class Bike extends Car {
 int speed = 90;

 Bike() : super() {
  print("Bike class constructor called.");
 }

 void info() {
  print("This is a bike");
 }

 void display() {
  print("The speed of bike :$speed");
  print("The speed of car :${super.speed}");

  info(); // Bike sınıfında yer alan info metodu çağrılır.

  super.info(); // Üst sınıf olan Car sınıfının info metodu çağrılır.
 }
}

void main() {
 Bike bike1 = Bike();
 bike1.display();
}

C# Diziler ile Kullanıcıdan veri istemek

Kullanıcının belirlediği sayıda veri girişi istenen yerlerde dışarıdan kaç adet bilgi girişi yapılacağı bilgisi istenir ve bu kadar sayıda kullanıcıdan belirlenen bilgiler istenir. Bu bilgiler dizilere atılır ve dizilerin içeriği ekrana yazdırılır.

Okumaya devam et “C# Diziler ile Kullanıcıdan veri istemek”

C# 1 İLE 100 ARASINDAKİ TEK VE ÇİFT SAYILARI VE BUNLARIN TOPLAMLARINI BULAN PROGRAM

for döngüsü ile 1-100 arasındaki sayıların tek ve çift olanlarını ve tekleri ve çiftleri kendi arasında toplayan program.

Okumaya devam et “C# 1 İLE 100 ARASINDAKİ TEK VE ÇİFT SAYILARI VE BUNLARIN TOPLAMLARINI BULAN PROGRAM”