Programlama Temelleri Dersi – 11 Ocak 2017 – C# ile do-while ve while döngüsünü kullanarak sayı tahmin etme oyunu

C# ile do-while ve while döngüsünü kullanarak sayı tahmin etme oyunu.

Proje dosyasını indirmek için tıklayınız.

Console.Title = "Sayı Tahmin Oyunu";
      Console.WindowWidth = 80;
      Console.WindowHeight = 23;
      
     char secim;
     do
     {
      Console.Clear();
      Random sayiUreteci = new Random();
      // bilgisayarın aklında tuttuğu sayı uretilenSayi değişkeninin içinde
      int uretilenSayi = sayiUreteci.Next(1, 10);
      int hak = 3;
      bool bilebildimi = false;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;
       
      Console.WriteLine("\n\n\t\t\tSAYI TAHMİN OYUNU\n\n");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
      while (hak > 0)
      {
        Console.Write("\t\t\t1-10 arasında bir sayı =");
        int tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (tahmin > 10 || tahmin < 1)
          continue;
        if (tahmin == uretilenSayi)
        {
          Console.WriteLine("\n\t\t\tBravo dostum\n");
          bilebildimi = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\t\t\tYanlış\n");
          hak -= 1;
        }
      }
      if (bilebildimi == false) Console.WriteLine("\n\t\t\tTuttuğum Sayı =" + uretilenSayi + " idi");

      Console.Write("\n\n\t\t\tYeniden oynamak ister misin ? (E/H)");
      secim = char.Parse(Console.ReadLine());
     } while (secim == 'E' || secim == 'e');

     Console.WriteLine("\n\t\t\tOyundan çıkış yapılıyor...Lütfen enter tuşuna basınız...");
           


     Console.ReadLine();