Görüntülüyor 15 Sonuç(lar)
Arduino

Arduino Bluetooth String Okuma | Arduino Bluetooth Read String From Serial

Arduino-Bluetooth Modülü (HC-05) bacak bağlantıları : Arduino-Bluetooth pin connection Arduino RX(dijital 0 bacağı) – Bluetooth Module TX Arduino TX(dijital 1 bacağı) – Bluetooth Module RX   /* * Arduino Bluetooth String Okuma * Mustafa SOLAK – www.mustafasolak.com – 21.04.2019 * */ const byte karakterSayisi = 90; char alinanKarakterler[karakterSayisi]; boolean yeniVeri = …

Arduino

Arduino ile Bluetooth Modülü( HC-05) Kullanımı

Arduino ile haberleşme için Bluetooth Terminal programını kurabilirsiniz. Varsayılan bluetooth şifresi 1234 ‘tür. Program Kodları char gelenVeri; void setup() { pinMode(13,OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println(“Arduino Bluetooth Kontrol”); } void loop() { if (Serial.available()>0){ gelenVeri=Serial.read(); if(gelenVeri==’1′){ digitalWrite(13,1); Serial.println(“LED Yakildi.”); } if (gelenVeri==’0′){ digitalWrite(13,0); Serial.println(“LED Sonduruldu.” ); } } delay(100); }   Alıntıdır : …

CCS C Dersleri

CCS C – Mikrodenetleyici Ders Notları

MİKRODENETLEYİCİLER DERSİ NOTLARI Giriş Çıkış Yönlendirme Komutları Kullanımı : set_tris_x(değer);           // Portları giriş çıkış yapmak için kullanılır. Bir pini(bacağı) giriş yapmak için o pine “1”, çıkış yapmak için “0” verilir. A0 pinini giriş yapmak için bu pine 1 vermeliyiz. A0 pinini çıkış yapmak için istersek 0 vermemiz gerekir. Örnek-1: set_tris_a(0xFF); …

Arduino, Gömülü Sistemler

Arduino DS1302 RTC Modül Kullanımı | Arduino DS1302 RTC Module Example

Öncelikle DS1302 bağlantısını yapacağız. Bağlantıyı aşağıdaki şekile göre yapacağız. +5V      : Vcc GND    : GND SCLK   : CLK      (bacak 5) I/O      : DAT      (bacak 4) CE       : RST       (bacak 3) Not: Bacak numaralarını isteğinize …