Arduino Bluetooth String Okuma | Arduino Bluetooth Read String From Serial

Arduino-Bluetooth Modülü (HC-05) bacak bağlantıları : Arduino-Bluetooth pin connection

Arduino RX(dijital 0 bacağı) – Bluetooth Module TX

Arduino TX(dijital 1 bacağı) – Bluetooth Module RX

 

/*
 *  Arduino Bluetooth String Okuma
 *  Mustafa SOLAK - www.mustafasolak.com - 21.04.2019
 *  
 */
 
const byte karakterSayisi = 90;
char alinanKarakterler[karakterSayisi];
boolean yeniVeri = false;
char gelenVeri;

// gerekli ayarlar yapılıyor
void setup() {
 pinMode(13,OUTPUT); 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Arduino Bluetooth String Okuma İşlemi Başlatıldı");
}

// Ana fonksiyon
void loop() {
 veriOku();
 gelenVeriyiGoster();
 if(strcmp( alinanKarakterler, "ledyak") == 0)
  Serial.println("ledyakilacak");
 delay(1000);
}

void veriOku() {
 static boolean veriAliniyor = false;
 static byte msSayac = 0;
 char veriBaslangicKarakteri = '<';
 char veriBitisKarakteri = '>';
 char gelenKarakter;
 
 while (Serial.available() > 0 && yeniVeri == false) { // get all bytes from buffer
   gelenKarakter = Serial.read();
 
   if (veriAliniyor == true) {
    if (gelenKarakter != veriBitisKarakteri)  // Eğer hala veri alınıyorsa
    { 
     alinanKarakterler[msSayac] = gelenKarakter;
     msSayac++;

     // Eğer gelen karakter sayısı belirlediğimizden fazla olursa bunu sınırlandırıyoruz.
     // Maksimum bizim const byte karakterSayisi = 90; ile belirlediğimiz 90 karakter olmalı
     if (msSayac >= karakterSayisi) {
      msSayac = karakterSayisi - 1;
     }
    }
    else // veri sonlandırma karakteri > görüldü. en sona \0 sonlandırma karakteri ekliyorum
    {
     alinanKarakterler[msSayac] = '\0';
     veriAliniyor = false; 
     msSayac = 0;
     yeniVeri = true;
    }
   }
   else if (gelenKarakter == veriBaslangicKarakteri) // veri alma işlemi başladı
   { 
    veriAliniyor = true;
   }
  }
}

// bu fonksiyon veriOku() fonksiyonu ile gelmiş olan veriyi gösterir
void gelenVeriyiGoster() {
 if (yeniVeri == true) {
  Serial.println(alinanKarakterler);
  yeniVeri = false;
 }
}

 

Arduino ile Bluetooth Modülü( HC-05) Kullanımı

Arduino ile haberleşme için Bluetooth Terminal programını kurabilirsiniz. Varsayılan bluetooth şifresi 1234 ‘tür.

Program Kodları

char gelenVeri;
void setup() {
 pinMode(13,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Arduino Bluetooth Kontrol");
}

void loop() {
 if (Serial.available()>0){
  
  gelenVeri=Serial.read();
  
  if(gelenVeri=='1'){
   digitalWrite(13,1);
   Serial.println("LED Yakildi.");
  }
  
  if (gelenVeri=='0'){
   digitalWrite(13,0);
   Serial.println("LED Sonduruldu." );
  }
 }
 delay(100);
}

 

Alıntıdır : http://robotiktak.com/arduino-ile-hc-06-bluetooth-modul-kullanimi/