Programlama Temelleri Dersi – 04 Ocak 2017 – for Döngüsü ile 1 ile 100 Arasındaki Tek ve Çift Sayıların Toplamını Bulan Program

Aşağıda 1 ile 100 arasındaki tek ve çift sayıların ayrı ayrı toplamını bulan programın kodları ve proje dosyası yer almaktadır.

Proje dosyasını indirmek için tıklayınız.

int x=0, tekToplam=0, ciftToplam=0; 
for (x = 1; x <= 100; x+=2) 
  tekToplam += x;
for (x = 0; x <= 100; x += 2) 
  ciftToplam += x; 
Console.WriteLine("Tek sayıların toplamı = " + tekToplam); 
Console.WriteLine("Çift sayıların toplamı = " + ciftToplam);

 

Programlama Temelleri Dersi – 04 Ocak 2017 – for Döngüsü ile Girilen Sayının Faktöriyelini Alan Program

Kullanıcının klavyeden girmiş olduğu sayının faktöriyelini alan programın kodları ve projesi aşağıdadır.

Proje dosyasını indirmek için tıklayınız.

       /*
       * Girilen sayının faktöriyelini alan program
       */

      //Konsolun yazı rengini sarı yapar.
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
      int x,sayi,faktoriyel=1;

      // Kullanıcıdan sayı istiyoruz
      Console.Write("Faktoriyeli alınacak sayı =");
      // Girilen sayıyı tamsayıya çevirip sayi değişkenine atıyoruz.
      sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
      //Ekranın yazı rengini beyaz yaptık.
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      /* faktöriyel şöyle alınır: 5! = 5.4.3.2.1
       * Her seferinde sayi 1 azaltılıp çarpma işlemi yapılır.
       * for döngüsünde başlangıç değeri olarak kullanıcının girdiği sayı değişkenini verdik
       * ve her seferinde 1 azaltarak çarpma işlemi yaptık.
       */
      for (x = sayi; x >= 1; x--)
        faktoriyel *= x;

      // Ekrana faktöriyel işleminin sonucunu yazdırıyoruz.
      Console.WriteLine("{0}!={1}", sayi, faktoriyel);

      Console.ReadLine();

 

Programlama Temelleri Dersi – 03 Ocak 2017 – For Döngüsü İle Çarpım Tablosu Uygulaması

Uygulamanın kodları aşağıdadır:

Proje dosyasını indirmek için tıklayıınız.

Uygulama kodları :

      Console.Title = "Çarpım Tablosu Uygulaması";
      Console.WindowWidth = 160;
      Console.WindowHeight = 20;

      Console.WriteLine("\n\t\t\t\t\t\tÇarpım Tablosu Uygulaması\n\n");
      ConsoleColor[] renkler = new ConsoleColor[10];
      renkler[0] = ConsoleColor.Yellow;
      renkler[1] = ConsoleColor.White;
      renkler[2] = ConsoleColor.Red;
      renkler[3] = ConsoleColor.Green;
      renkler[4] = ConsoleColor.DarkCyan;
      renkler[5] = ConsoleColor.Cyan;
      renkler[6] = ConsoleColor.Yellow;
      renkler[7] = ConsoleColor.White;
      renkler[8] = ConsoleColor.Red;
      renkler[9] = ConsoleColor.Green;
      int x, y,sonuc;
      string metin;
      for (x = 1; x <= 10; x++)
      {
        Console.ForegroundColor = renkler[x - 1];
        for (y = 1; y <= 10; y++)
        {
          sonuc = x * y;
          metin = y + " * " + x + " = " + sonuc.ToString() + "\t";
          Console.Write(metin);
        }
        // Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadLine();