Programlama Temelleri – Kontrol Deyimleri Örnekleri

Derste yaptığımız örnek kodlar aşağıdadır :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _05Aralik2016KontrolDeyimleri_1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
      int not1, not2, not3, ortalama;

      Console.Write("1.Sınavın puanı :");
      not1 = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

      Console.Write("2.Sınavın puanı :");
      not2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("3.Sınavın puanı :");
      not3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      ortalama = (not1+not2+not3) / 3;
      Console.WriteLine("Ortalamanız :{0}",ortalama);

      if (ortalama >= 50) // Eğer tek bir satır var ise; süslü parantez kullanılmaz
      {
        Console.WriteLine("Bravo, bu dersi geçtiniz.");
        Console.WriteLine("Aferin sana öğrenci.");
      }
      else
        Console.WriteLine("Malesef, bu derste başarısız oldunuz.");
      */

      /*
      int yas;
      string isim;

      Console.Write("Adınızı giriniz :");
      isim = Console.ReadLine();

      Console.Write("Yaşınızı giriniz :");
      yas = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

      if (yas >= 18)
      {
        Console.WriteLine("Sn. {0},\nEhliyet alabilirsiniz", isim);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Sn. {0},\nEhliyet almak için en az 18 yaş gerekli.",isim);
      }
      */

      /*
      int not1, not2, not3, ortalama;

      Console.Write("1.Sınavın puanı :");
      not1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("2.Sınavın puanı :");
      not2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("3.Sınavın puanı :");
      not3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      ortalama = (not1 + not2 + not3) / 3;
      Console.WriteLine("\nOrtalamanız :{0}\n", ortalama);

      if (ortalama >= 0 && ortalama <= 24)
        Console.WriteLine("Notunuz : 0");
      else if(ortalama>=25 && ortalama<=44)
        Console.WriteLine("Notunuz : 1");
      else if (ortalama >= 45 && ortalama <= 54)
        Console.WriteLine("Notunuz : 2");
      else if (ortalama >= 55 && ortalama <= 69)
        Console.WriteLine("Notunuz : 3");
      else if (ortalama >= 70 && ortalama <= 84)
        Console.WriteLine("Notunuz : 4");
      else if (ortalama >= 85 && ortalama <= 100)
        Console.WriteLine("Notunuz : 5");
      else
        Console.WriteLine("Hatalı not girişi yapılmış.");
      */
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Bir cevap yazın