Python Dersleri 1 – Anaconda Kurulumu

Merhabalar,

Python kodlarımızı Jupyter üzerinde yapacağız. Bunun içinde Jupyter ve diğer uygulamaları da içerisinde barındıran Anaconda uygulamasını kuracağız.

Bu amaçla Anaconda uygulamasının nasıl kurulacağını anlatan bir video hazırladık:

Python Dersleri – Liste Kullanımı – for döngüsü – range Fonksiyonu

 • Python for döngüsü kullanımı
 • Python iç içe for döngüsü
 • Python range fonksiyonu kullanımı
 • Python listeler
 • Python liste birleştirme
 • Python listenin elemanına erişmek
 • Python listeye eleman eklemek
 • Python listenin sonuna eleman eklemek

Yukarıdaki konuları içeren karma örnekler aşağıda yer almaktadır.

for satir in range(1,11): # Dışarıdaki döngü
  for sutun in range(1,11): # içerideki döngü
    print("{0:2}x{1:2}={2:2}".format(satir,sutun,satir*sutun),end=" ")
    #print("{0:2}x{1:2}={2:>2}".format(satir,sutun, satir*sutun ), end=" ")
  print("")

takimlar = ["GS","BJK","TS","FB"]
takimlar

for takimAdi in takimlar:
  print(takimAdi)

for sayi in range(50):
  if(sayi % 3 == 0):
    print(sayi, end = " ")

veriler = ["Ali",1,3,False,4.75]
veriler[1] + veriler[2]
if(veriler[3] == True):
  print("Evet başardın")
else:
  print("failure")

veriler[3] = True
veriler

print("Listenin eleman sayısı :", len(veriler) )

liste3.append(85)
liste3

liste3.insert(0,99)
liste3

C# Diziler ile Kullanıcıdan veri istemek

Kullanıcının belirlediği sayıda veri girişi istenen yerlerde dışarıdan kaç adet bilgi girişi yapılacağı bilgisi istenir ve bu kadar sayıda kullanıcıdan belirlenen bilgiler istenir. Bu bilgiler dizilere atılır ve dizilerin içeriği ekrana yazdırılır.

Okumaya devam et “C# Diziler ile Kullanıcıdan veri istemek”