C++ Örnekleri ve Çözümleri

Soru 1: 10 kişilik sınıfın boy uzunluklarını alarak sınıfın boy ortalamasını bulup, sınıf ortalamasından daha uzun kaç tane öğrencinin olduğunu bulan program.

int msBoyUzunluklari[10];
	int msSayac,toplam,ortalama,kacTaneUzun;
	
	for(msSayac=0; msSayac<10; msSayac++)
	{
		cout << msSayac+1 << ".ogrencinin boy uzunlugu :";
		cin>>msBoyUzunluklari[msSayac];
		toplam += msBoyUzunluklari[msSayac];
	}	
	ortalama = toplam/10;
	for(msSayac=0; msSayac<10; msSayac++)
	{
		if(msBoyUzunluklari[msSayac] > ortalama)
			kacTaneUzun +=1;
	}	

	cout << "Sinifin boy ortalamasi :" << ortalama << endl;
	cout << "Ortalamadan uzun olan ogrencilerin sayisi :" << kacTaneUzun;

 

Soru 2: 10 sayıyı diziye koyarak girilen bir sayının dizi içinde kaç tane olduğunu bulan program yoksa da bulamadı mesajı veren program

int msSayiDizisi[10];
	int msSayac,msKactaneVar=0, aranan;
	for(msSayac =0; msSayac<10; msSayac++)
	{
		cout << msSayac+1 << ".sayi =";
		cin >> msSayiDizisi[msSayac];
	}
	cout << "Aradiginiz sayi =";
	cin >> aranan;
	for(msSayac =0; msSayac<10; msSayac++)
	{
		if (msSayiDizisi[msSayac] == aranan)
			msKactaneVar+=1;
	}	
	if (msKactaneVar>0)
		cout << aranan << " sayisi dizi icerisinde " << msKactaneVar << " adet bulundu.";
	else 
		cout << "Malesef " << aranan << " degeri dizi icerisinde bulunamadi.";

 

Soru 3: Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın kullanıcının girdiği bilgiye göre alan veya çevresini hesaplayan program.

int kisaKenar, uzunKenar, secim, sonuc;
	cout << "Kisa kenar =";
	cin >> kisaKenar;
	cout << "Uzun kenar =";
	cin >> uzunKenar;
	cout << "(0) Tarlanin alanini hesapla" << endl;
	cout << "(1) Tarlanin cevresini hesapla" << endl;
	cout << "Lutfen seciminizi giriniz(0/1) =";
	cin >> secim;
	if(secim == 0)
	{
		sonuc = kisaKenar * uzunKenar;
		cout << "Tarlanin alani =" << sonuc;
	}
	else if (secim == 1)
	{
		sonuc = 2*(kisaKenar + uzunKenar);
		cout << "Tarlanin cevresi =" << sonuc;
	}
	else
		cout << "Hatali giris yaptiniz";