Python Dersleri – Liste Kullanımı – for döngüsü – range Fonksiyonu

 • Python for döngüsü kullanımı
 • Python iç içe for döngüsü
 • Python range fonksiyonu kullanımı
 • Python listeler
 • Python liste birleştirme
 • Python listenin elemanına erişmek
 • Python listeye eleman eklemek
 • Python listenin sonuna eleman eklemek

Yukarıdaki konuları içeren karma örnekler aşağıda yer almaktadır.

for satir in range(1,11): # Dışarıdaki döngü
  for sutun in range(1,11): # içerideki döngü
    print("{0:2}x{1:2}={2:2}".format(satir,sutun,satir*sutun),end=" ")
    #print("{0:2}x{1:2}={2:>2}".format(satir,sutun, satir*sutun ), end=" ")
  print("")

takimlar = ["GS","BJK","TS","FB"]
takimlar

for takimAdi in takimlar:
  print(takimAdi)

for sayi in range(50):
  if(sayi % 3 == 0):
    print(sayi, end = " ")

veriler = ["Ali",1,3,False,4.75]
veriler[1] + veriler[2]
if(veriler[3] == True):
  print("Evet başardın")
else:
  print("failure")

veriler[3] = True
veriler

print("Listenin eleman sayısı :", len(veriler) )

liste3.append(85)
liste3

liste3.insert(0,99)
liste3

Bir cevap yazın