Programlama Temelleri Dersi – 11 Ocak 2017 – C# ile do-while ve while döngüsünü kullanarak sayı tahmin etme oyunu

C# ile do-while ve while döngüsünü kullanarak sayı tahmin etme oyunu.

Proje dosyasını indirmek için tıklayınız.

Console.Title = "Sayı Tahmin Oyunu";
      Console.WindowWidth = 80;
      Console.WindowHeight = 23;
      
     char secim;
     do
     {
      Console.Clear();
      Random sayiUreteci = new Random();
      // bilgisayarın aklında tuttuğu sayı uretilenSayi değişkeninin içinde
      int uretilenSayi = sayiUreteci.Next(1, 10);
      int hak = 3;
      bool bilebildimi = false;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;
       
      Console.WriteLine("\n\n\t\t\tSAYI TAHMİN OYUNU\n\n");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
      while (hak > 0)
      {
        Console.Write("\t\t\t1-10 arasında bir sayı =");
        int tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (tahmin > 10 || tahmin < 1)
          continue;
        if (tahmin == uretilenSayi)
        {
          Console.WriteLine("\n\t\t\tBravo dostum\n");
          bilebildimi = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\t\t\tYanlış\n");
          hak -= 1;
        }
      }
      if (bilebildimi == false) Console.WriteLine("\n\t\t\tTuttuğum Sayı =" + uretilenSayi + " idi");

      Console.Write("\n\n\t\t\tYeniden oynamak ister misin ? (E/H)");
      secim = char.Parse(Console.ReadLine());
     } while (secim == 'E' || secim == 'e');

     Console.WriteLine("\n\t\t\tOyundan çıkış yapılıyor...Lütfen enter tuşuna basınız...");
           


     Console.ReadLine();

 

Programlama Temelleri Dersi – 10 Ocak 2017 – while Döngüsü Kullanımı ve Sayı Tahmin Oyunu

Derste yapmış olduğumuz while Döngüsü Kullanımı ve Sayı Tahmin Oyunu projesini buradan inceleyebilirsiniz.

 Console.Title = "Döngüler - while Döngüsü Kullanımı";
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
    
      // while döngüsü ile 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazan program
      Console.WriteLine("while döngüsü ile 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazan program");
      int sayac = 1;
      while (sayac <= 10)
      {
        Console.WriteLine(sayac);
        sayac += 1;
      }

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;
      Console.WriteLine();
      
      // while döngüsü ile 0'dan 10'a kadar olan çift sayıları ekrana yazan program
      Console.WriteLine("while döngüsü ile 0'dan 10'a kadar olan çift sayıları ekrana yazan program");
      int ciftSayac = 0;
      while (ciftSayac <= 10)
      {
        Console.WriteLine(ciftSayac);
        ciftSayac += 2;
      }


      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
      bool asal = true; 
      for (int a = 1; a <= 10; a++)
      {
        
        for (int b = 2; b < a; b++)
        {
          if ((a % b) == 0)
          {
            asal = false;
            break;
          }
          
        }
        if (asal) Console.WriteLine(a);
        asal = true;
      }
     

      Random sayiUreteci = new Random();
      // bilgisayarın aklında tuttuğu sayı uretilenSayi değişkeninin
      // içinde
      int uretilenSayi = sayiUreteci.Next(1, 10);
      int hak = 3;
      bool bilebildimi = false;

      Console.WriteLine("\n\n\t\t\tSAYI TAHMİN OYUNU\n\n");
      while (hak > 0) {
        Console.Write("\t\t\tTahminin ? =");
        int tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (tahmin == uretilenSayi)
        {
          Console.WriteLine("\n\t\t\tBravo dostum\n");
          bilebildimi = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\t\t\tYanlış\n");
          hak -= 1;
        }
      }
      if (bilebildimi == false) Console.WriteLine("\n\t\t\tTuttuğum Sayı =" + uretilenSayi + " idi");


      
      Console.ReadLine();