C# Diziler – Eleman Ekleme ve Dizinin Elemanlarını Ekrana Yazdırma

Diziler ile ilgili örnekleri buradan takip edebilirsiniz.

Dizi nedir ?

Diziler, aynı tipteki veriler topluluğudur. Mesela okulumuzda 700 öğrenci var ve her bir öğrencinin ismini bir değişkende tutmak istersek 700 tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Ancak bu baya yorucu bir iş ve zaman ve maliyet açısından da tercih edilmez. Bunun yerine 700 tane öğrencinin ismini tutan bir dizi tanımlayarak işimizi kolayca halledebiliriz. Dizileri bir çekmeceye benzetebiliriz. 10 elemanlı bir dizi, 10 gözlü bir çekmeceye benzetilebilir. Çekmecenin her bir gözüne bir eleman yerleştirilebilir.

      // Dizi tanımlama
      // 5 elemanlı int tipinde sayilar adında bir dizi tanımlıyoruz.
      int[] sayilar = new int[5];
      
      // Diziye eleman ekleme
      sayilar[0] = 5;
      sayilar[1] = 10;
      sayilar[2] = 15;
      sayilar[3] = 20;
      sayilar[4] = 25;

      // Dizinin içindeki elemanları ekrana yazdırma
      foreach (int sayi in sayilar)
        Console.WriteLine( sayi );

      // Dizinin içindeki elemanları for döngüsüyle ekrana yazdırma
      for (int sayac = 0; sayac < 5; sayac++)
        Console.WriteLine(sayilar[sayac]);

      string[] ogrenci_isimleri = new string[5];
      ogrenci_isimleri[0] = "Kaan Efe";
      ogrenci_isimleri[1] = "Alper";
      ogrenci_isimleri[2] = "Yiğit";
      ogrenci_isimleri[3] = "Mustafa";
      ogrenci_isimleri[4] = "Ali";

      int[] ogrenci_yaslari = new int[5];
      ogrenci_yaslari[0] = 1;
      ogrenci_yaslari[1] = 5;
      ogrenci_yaslari[2] = 7;
      ogrenci_yaslari[3] = 29;
      ogrenci_yaslari[4] = 15;

      for (int msSayac = 0; msSayac < 5; msSayac++)
      {
        Console.WriteLine("{0}) {1}, {2} yaşındadır.", 
          msSayac + 1, ogrenci_isimleri[msSayac], 
          ogrenci_yaslari[msSayac]);
      }

Ekran çıktısı :

Programlama Temelleri Dersi – 11 Ocak 2017 – C# ile do-while ve while döngüsünü kullanarak sayı tahmin etme oyunu

C# ile do-while ve while döngüsünü kullanarak sayı tahmin etme oyunu.

Proje dosyasını indirmek için tıklayınız.

Console.Title = "Sayı Tahmin Oyunu";
      Console.WindowWidth = 80;
      Console.WindowHeight = 23;
      
     char secim;
     do
     {
      Console.Clear();
      Random sayiUreteci = new Random();
      // bilgisayarın aklında tuttuğu sayı uretilenSayi değişkeninin içinde
      int uretilenSayi = sayiUreteci.Next(1, 10);
      int hak = 3;
      bool bilebildimi = false;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;
       
      Console.WriteLine("\n\n\t\t\tSAYI TAHMİN OYUNU\n\n");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
      while (hak > 0)
      {
        Console.Write("\t\t\t1-10 arasında bir sayı =");
        int tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (tahmin > 10 || tahmin < 1)
          continue;
        if (tahmin == uretilenSayi)
        {
          Console.WriteLine("\n\t\t\tBravo dostum\n");
          bilebildimi = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\t\t\tYanlış\n");
          hak -= 1;
        }
      }
      if (bilebildimi == false) Console.WriteLine("\n\t\t\tTuttuğum Sayı =" + uretilenSayi + " idi");

      Console.Write("\n\n\t\t\tYeniden oynamak ister misin ? (E/H)");
      secim = char.Parse(Console.ReadLine());
     } while (secim == 'E' || secim == 'e');

     Console.WriteLine("\n\t\t\tOyundan çıkış yapılıyor...Lütfen enter tuşuna basınız...");
           


     Console.ReadLine();

 

Programlama Temelleri Dersi – 10 Ocak 2017 – while Döngüsü Kullanımı ve Sayı Tahmin Oyunu

Derste yapmış olduğumuz while Döngüsü Kullanımı ve Sayı Tahmin Oyunu projesini buradan inceleyebilirsiniz.

 Console.Title = "Döngüler - while Döngüsü Kullanımı";
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
    
      // while döngüsü ile 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazan program
      Console.WriteLine("while döngüsü ile 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazan program");
      int sayac = 1;
      while (sayac <= 10)
      {
        Console.WriteLine(sayac);
        sayac += 1;
      }

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;
      Console.WriteLine();
      
      // while döngüsü ile 0'dan 10'a kadar olan çift sayıları ekrana yazan program
      Console.WriteLine("while döngüsü ile 0'dan 10'a kadar olan çift sayıları ekrana yazan program");
      int ciftSayac = 0;
      while (ciftSayac <= 10)
      {
        Console.WriteLine(ciftSayac);
        ciftSayac += 2;
      }


      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
      bool asal = true; 
      for (int a = 1; a <= 10; a++)
      {
        
        for (int b = 2; b < a; b++)
        {
          if ((a % b) == 0)
          {
            asal = false;
            break;
          }
          
        }
        if (asal) Console.WriteLine(a);
        asal = true;
      }
     

      Random sayiUreteci = new Random();
      // bilgisayarın aklında tuttuğu sayı uretilenSayi değişkeninin
      // içinde
      int uretilenSayi = sayiUreteci.Next(1, 10);
      int hak = 3;
      bool bilebildimi = false;

      Console.WriteLine("\n\n\t\t\tSAYI TAHMİN OYUNU\n\n");
      while (hak > 0) {
        Console.Write("\t\t\tTahminin ? =");
        int tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (tahmin == uretilenSayi)
        {
          Console.WriteLine("\n\t\t\tBravo dostum\n");
          bilebildimi = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\t\t\tYanlış\n");
          hak -= 1;
        }
      }
      if (bilebildimi == false) Console.WriteLine("\n\t\t\tTuttuğum Sayı =" + uretilenSayi + " idi");


      
      Console.ReadLine();

 

C++ Örnekleri ve Çözümleri

Soru 1: 10 kişilik sınıfın boy uzunluklarını alarak sınıfın boy ortalamasını bulup, sınıf ortalamasından daha uzun kaç tane öğrencinin olduğunu bulan program.

int msBoyUzunluklari[10];
	int msSayac,toplam,ortalama,kacTaneUzun;
	
	for(msSayac=0; msSayac<10; msSayac++)
	{
		cout << msSayac+1 << ".ogrencinin boy uzunlugu :";
		cin>>msBoyUzunluklari[msSayac];
		toplam += msBoyUzunluklari[msSayac];
	}	
	ortalama = toplam/10;
	for(msSayac=0; msSayac<10; msSayac++)
	{
		if(msBoyUzunluklari[msSayac] > ortalama)
			kacTaneUzun +=1;
	}	

	cout << "Sinifin boy ortalamasi :" << ortalama << endl;
	cout << "Ortalamadan uzun olan ogrencilerin sayisi :" << kacTaneUzun;

 

Soru 2: 10 sayıyı diziye koyarak girilen bir sayının dizi içinde kaç tane olduğunu bulan program yoksa da bulamadı mesajı veren program

int msSayiDizisi[10];
	int msSayac,msKactaneVar=0, aranan;
	for(msSayac =0; msSayac<10; msSayac++)
	{
		cout << msSayac+1 << ".sayi =";
		cin >> msSayiDizisi[msSayac];
	}
	cout << "Aradiginiz sayi =";
	cin >> aranan;
	for(msSayac =0; msSayac<10; msSayac++)
	{
		if (msSayiDizisi[msSayac] == aranan)
			msKactaneVar+=1;
	}	
	if (msKactaneVar>0)
		cout << aranan << " sayisi dizi icerisinde " << msKactaneVar << " adet bulundu.";
	else 
		cout << "Malesef " << aranan << " degeri dizi icerisinde bulunamadi.";

 

Soru 3: Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın kullanıcının girdiği bilgiye göre alan veya çevresini hesaplayan program.

int kisaKenar, uzunKenar, secim, sonuc;
	cout << "Kisa kenar =";
	cin >> kisaKenar;
	cout << "Uzun kenar =";
	cin >> uzunKenar;
	cout << "(0) Tarlanin alanini hesapla" << endl;
	cout << "(1) Tarlanin cevresini hesapla" << endl;
	cout << "Lutfen seciminizi giriniz(0/1) =";
	cin >> secim;
	if(secim == 0)
	{
		sonuc = kisaKenar * uzunKenar;
		cout << "Tarlanin alani =" << sonuc;
	}
	else if (secim == 1)
	{
		sonuc = 2*(kisaKenar + uzunKenar);
		cout << "Tarlanin cevresi =" << sonuc;
	}
	else
		cout << "Hatali giris yaptiniz";

 

Programlama Temelleri Dersi – 04 Ocak 2017 – for Döngüsü ile 1 ile 100 Arasındaki Tek ve Çift Sayıların Toplamını Bulan Program

Aşağıda 1 ile 100 arasındaki tek ve çift sayıların ayrı ayrı toplamını bulan programın kodları ve proje dosyası yer almaktadır.

Proje dosyasını indirmek için tıklayınız.

int x=0, tekToplam=0, ciftToplam=0; 
for (x = 1; x <= 100; x+=2) 
  tekToplam += x;
for (x = 0; x <= 100; x += 2) 
  ciftToplam += x; 
Console.WriteLine("Tek sayıların toplamı = " + tekToplam); 
Console.WriteLine("Çift sayıların toplamı = " + ciftToplam);