Firebase ile düğümün altındaki verileri alma | Firebase/android how get children keys and values

Firebase ile belirtilen düğümün altındaki veri alma örneğidir. Alınan bu verileri key-value çifti halinde elde ediyoruz.

refdb.child("users").addValueEventListener(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {

    for(DataSnapshot uniqueKeySnapshot : dataSnapshot.getChildren()){
      //Loop 1 to go through all the child nodes of users
      for(DataSnapshot booksSnapshot : uniqueKey.child("Books").getChildren()){
      //loop 2 to go through all the child nodes of books node
        String bookskey = booksSnapshot.getKey();
        String booksValue = booksSnapshot.getValue();
      }
    }
  }

  @Override
  public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {

  }
}

 

Source : https://stackoverflow.com/questions/47097787/firebase-android-how-get-children-keys-and-values

Bir cevap yazın