C# Öğrenci Takip Programı

Derste işlemiş olduğumuz konularla ilgili yapmış olduğumuz örneği buradan inceleyebilirsiniz. Aşağıda programın kodlarıda mevcuttur.

Programın kodları aşağıdadır.

int secim,girilenYas,siraNumarasi= 0;
      string girilenIsim;
      int elemanSayisi = 9999;
      int kontrolSayaci = 1;
      string[] isimler = new String[elemanSayisi];
      int[] yaslar = new int[elemanSayisi];
      char devammi = 'e';
      while (devammi == 'e' || devammi == 'E')
      {
        Console.Clear();

        Console.Title = "Öğrenci Takip Programı";
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        Console.WriteLine("\n\n\t\tÖĞRENCİ TAKİP PROGRAMI");

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
        Console.WriteLine("\n\n\t\t======= MENÜ =========");
        Console.WriteLine("\n\t\t1) Yeni Öğrenci Bilgisi Ekleme");
        Console.WriteLine("\n\t\t2) Kayıtlı Bilgileri Görüntüle");
        Console.Write("\n\n\t\tSeçiminizi yapınız(1/2) : ");

        secim = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (secim)
        {
          case 1:
            Console.Write("\n\n\t\t{0} no'lu öğrencinin ismini giriniz :",siraNumarasi +1 );
            isimler[siraNumarasi ] = Console.ReadLine();
            Console.Write("\n\t\t{0} no'lu öğrencinin yaşını giriniz :",siraNumarasi +1 );;
            yaslar[siraNumarasi] = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("\n\t\tGirdiğiniz öğrenci bilgileri eklendi.");
            
            siraNumarasi ++;
            break;
          case 2:
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("\n\t\tKAYITLI BİLGİLER");
            for (int x = 0; x < siraNumarasi; x++)
            {
              Console.WriteLine("\n\t\t{0}) Öğrenci ismi :{1}, Yaşı :{2}", x + 1, isimler[x], yaslar[x]);
            }
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
            break;
          default:
            Console.WriteLine("\n\t\tHatalı seçim.");
            break;
        }
        kontrolSayaci += 1;
        
        Console.Write("\n\n\t\tDevam etmek istiyor musunuz? (E/H) : ");
        devammi = char.Parse(Console.ReadLine());

      }

 

Bir cevap yazın