C# Programlama Temelleri Dersi | Sınava Yönelik Hazırlık

Derste yaptığımız kodlar aşağıdadır.

1. Kullanıcının klavyeden girdiği 2 sayının toplamını alan program.
 

int sayi1, sayi2, toplam,fark, carpim,bolum, modu;
Console.Write("1.sayıyı gir =");
sayi1 = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

Console.Write("2.sayıyı gir =");
sayi2 = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

toplam = sayi1 + sayi2;
fark = sayi1 - sayi2;
carpim = sayi1 * sayi2;
bolum = sayi1 / sayi2;
modu = sayi1 % sayi2;

Console.WriteLine("Girilen sayıların toplamı =" + toplam);
Console.WriteLine("Girilen sayıların farkı =" + fark);
Console.WriteLine("Girilen sayıların çarpımı =" + carpim);
Console.WriteLine("Girilen sayıların bölümü =" + bolum);
Console.WriteLine("Girilen sayıların modu =" + modu);

2. Taban uzunluğuı ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan program.

int taban, yukseklik, alan;

Console.Write("Taban uzunlugu =");
taban = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

Console.Write("Yukseklik =");
yukseklik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

alan = (taban * yukseklik) / 2;

Console.Write("Alan =" + alan);

3. Klavyeden 2 açısı girilen bir üçgenin 3.açısını bulan program.

int aci1, aci2, aci3;

Console.Write("1. açı =");
aci1 = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

Console.Write("2. açı =");
aci2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

aci3 = 180 - (aci1 + aci2);

Console.Write("3.Açı =" + aci3);

4. Kullanıcının klavyeden girdiği sayılara göre mod ve bölme işlemi yapan program.

int moduAlinacakSayi, kacaGoreModAlinacak, modSonucu, bolumSonucu;

Console.Write("Modu alınacak sayı =");
moduAlinacakSayi = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

Console.Write("Hangi sayıya göre mod alınacak =");
kacaGoreModAlinacak = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

modSonucu = moduAlinacakSayi % kacaGoreModAlinacak;
bolumSonucu = moduAlinacakSayi / kacaGoreModAlinacak;

Console.WriteLine("Mod sonucu =" + modSonucu);
Console.WriteLine("Bölüm sonucu =" + bolumSonucu);

5. Kullanıcının girdiği ad ve soyad bilgisine göre karşılama mesajı gösteren program

string ad, soyad;

Console.Write("Adınızı giriniz :");
ad = Console.ReadLine();

Console.Write("Soyadınızı giriniz :");
soyad = Console.ReadLine();

Console.Write("Hoşgeldiniz, Sn. " + ad + " " + soyad + "\n\n");

Console.Write("Hoşgeldiniz, Sn. {0} {1}", ad, soyad);

 

Bir cevap yazın