Programlama Temelleri Dersi – 10 Ocak 2017 – while Döngüsü Kullanımı ve Sayı Tahmin Oyunu

Derste yapmış olduğumuz while Döngüsü Kullanımı ve Sayı Tahmin Oyunu projesini buradan inceleyebilirsiniz.

 Console.Title = "Döngüler - while Döngüsü Kullanımı";
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
       
            // while döngüsü ile 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazan program
            Console.WriteLine("while döngüsü ile 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazan program");
            int sayac = 1;
            while (sayac <= 10)
            {
                Console.WriteLine(sayac);
                sayac += 1;
            }

            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;
            Console.WriteLine();
            
            // while döngüsü ile 0'dan 10'a kadar olan çift sayıları ekrana yazan program
            Console.WriteLine("while döngüsü ile 0'dan 10'a kadar olan çift sayıları ekrana yazan program");
            int ciftSayac = 0;
            while (ciftSayac <= 10)
            {
                Console.WriteLine(ciftSayac);
                ciftSayac += 2;
            }


            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
            bool asal = true; 
            for (int a = 1; a <= 10; a++)
            {
               
                for (int b = 2; b < a; b++)
                {
                    if ((a % b) == 0)
                    {
                        asal = false;
                        break;
                    }
                    
                }
                if (asal) Console.WriteLine(a);
                asal = true;
            }
         

            Random sayiUreteci = new Random();
            // bilgisayarın aklında tuttuğu sayı uretilenSayi değişkeninin
            // içinde
            int uretilenSayi = sayiUreteci.Next(1, 10);
            int hak = 3;
            bool bilebildimi = false;

            Console.WriteLine("\n\n\t\t\tSAYI TAHMİN OYUNU\n\n");
            while (hak > 0) {
                Console.Write("\t\t\tTahminin ? =");
                int tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (tahmin == uretilenSayi)
                {
                    Console.WriteLine("\n\t\t\tBravo dostum\n");
                    bilebildimi = true;
                    break;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("\t\t\tYanlış\n");
                    hak -= 1;
                }
            }
            if (bilebildimi == false) Console.WriteLine("\n\t\t\tTuttuğum Sayı =" + uretilenSayi + " idi");


           
            Console.ReadLine();