Programlama Temelleri Dersi – 04 Ocak 2017 – for Döngüsü ile Girilen Sayının Faktöriyelini Alan Program

Kullanıcının klavyeden girmiş olduğu sayının faktöriyelini alan programın kodları ve projesi aşağıdadır.

Proje dosyasını indirmek için tıklayınız.

       /*
       * Girilen sayının faktöriyelini alan program
       */

      //Konsolun yazı rengini sarı yapar.
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
      int x,sayi,faktoriyel=1;

      // Kullanıcıdan sayı istiyoruz
      Console.Write("Faktoriyeli alınacak sayı =");
      // Girilen sayıyı tamsayıya çevirip sayi değişkenine atıyoruz.
      sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
      //Ekranın yazı rengini beyaz yaptık.
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      /* faktöriyel şöyle alınır: 5! = 5.4.3.2.1
       * Her seferinde sayi 1 azaltılıp çarpma işlemi yapılır.
       * for döngüsünde başlangıç değeri olarak kullanıcının girdiği sayı değişkenini verdik
       * ve her seferinde 1 azaltarak çarpma işlemi yaptık.
       */
      for (x = sayi; x >= 1; x--)
        faktoriyel *= x;

      // Ekrana faktöriyel işleminin sonucunu yazdırıyoruz.
      Console.WriteLine("{0}!={1}", sayi, faktoriyel);

      Console.ReadLine();