Programlama Temelleri Dersi – 03 Ocak 2017 – For Döngüsü İle Çarpım Tablosu Uygulaması

Uygulamanın kodları aşağıdadır:

Proje dosyasını indirmek için tıklayıınız.

Uygulama kodları :

      Console.Title = "Çarpım Tablosu Uygulaması";
      Console.WindowWidth = 160;
      Console.WindowHeight = 20;

      Console.WriteLine("\n\t\t\t\t\t\tÇarpım Tablosu Uygulaması\n\n");
      ConsoleColor[] renkler = new ConsoleColor[10];
      renkler[0] = ConsoleColor.Yellow;
      renkler[1] = ConsoleColor.White;
      renkler[2] = ConsoleColor.Red;
      renkler[3] = ConsoleColor.Green;
      renkler[4] = ConsoleColor.DarkCyan;
      renkler[5] = ConsoleColor.Cyan;
      renkler[6] = ConsoleColor.Yellow;
      renkler[7] = ConsoleColor.White;
      renkler[8] = ConsoleColor.Red;
      renkler[9] = ConsoleColor.Green;
      int x, y,sonuc;
      string metin;
      for (x = 1; x <= 10; x++)
      {
        Console.ForegroundColor = renkler[x - 1];
        for (y = 1; y <= 10; y++)
        {
          sonuc = x * y;
          metin = y + " * " + x + " = " + sonuc.ToString() + "\t";
          Console.Write(metin);
        }
        // Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadLine();