C# Diziler – Eleman Ekleme ve Dizinin Elemanlarını Ekrana Yazdırma

Diziler ile ilgili örnekleri buradan takip edebilirsiniz.

Dizi nedir ?

Diziler, aynı tipteki veriler topluluğudur. Mesela okulumuzda 700 öğrenci var ve her bir öğrencinin ismini bir değişkende tutmak istersek 700 tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Ancak bu baya yorucu bir iş ve zaman ve maliyet açısından da tercih edilmez. Bunun yerine 700 tane öğrencinin ismini tutan bir dizi tanımlayarak işimizi kolayca halledebiliriz. Dizileri bir çekmeceye benzetebiliriz. 10 elemanlı bir dizi, 10 gözlü bir çekmeceye benzetilebilir. Çekmecenin her bir gözüne bir eleman yerleştirilebilir.

      // Dizi tanımlama
      // 5 elemanlı int tipinde sayilar adında bir dizi tanımlıyoruz.
      int[] sayilar = new int[5];
      
      // Diziye eleman ekleme
      sayilar[0] = 5;
      sayilar[1] = 10;
      sayilar[2] = 15;
      sayilar[3] = 20;
      sayilar[4] = 25;

      // Dizinin içindeki elemanları ekrana yazdırma
      foreach (int sayi in sayilar)
        Console.WriteLine( sayi );

      // Dizinin içindeki elemanları for döngüsüyle ekrana yazdırma
      for (int sayac = 0; sayac < 5; sayac++)
        Console.WriteLine(sayilar[sayac]);

      string[] ogrenci_isimleri = new string[5];
      ogrenci_isimleri[0] = "Kaan Efe";
      ogrenci_isimleri[1] = "Alper";
      ogrenci_isimleri[2] = "Yiğit";
      ogrenci_isimleri[3] = "Mustafa";
      ogrenci_isimleri[4] = "Ali";

      int[] ogrenci_yaslari = new int[5];
      ogrenci_yaslari[0] = 1;
      ogrenci_yaslari[1] = 5;
      ogrenci_yaslari[2] = 7;
      ogrenci_yaslari[3] = 29;
      ogrenci_yaslari[4] = 15;

      for (int msSayac = 0; msSayac < 5; msSayac++)
      {
        Console.WriteLine("{0}) {1}, {2} yaşındadır.", 
          msSayac + 1, ogrenci_isimleri[msSayac], 
          ogrenci_yaslari[msSayac]);
      }

Ekran çıktısı :