Öncelikle DS1302 bağlantısını yapacağız. Bağlantıyı aşağıdaki şekile göre yapacağız.

ds1302_wireing-diagram

+5V      : Vcc

GND    : GND

SCLK   : CLK      (bacak 5)

I/O      : DAT      (bacak 4)

CE       : RST       (bacak 3)

Not: Bacak numaralarını isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Ben burada 3,4,5 i kullanıyorum. 

Bağlantılar tamamsa kodumuzu yazalım.

 

Ama önce burada gerekli olan kütüphaneyi indirmemiz gerekiyor. İndirmek için şu adrese gidin :  https://virtuabotix-virtuabotixllc.netdna-ssl.com/core/wp-content/uploads/2014/01/virtuabotixRTC.zip  veya indirmek için tıklayınız.

Örneğimizin seri porttan alınan çıktısı :

ds1302

 


First, we will do the DS1302 pin connections. We do the connections according to the image below.

ds1302_wireing-diagram

+5V      : Vcc

GND    : GND

SCLK   : CLK      (pin 5)

I/O      : DAT      (pin 4)

CE       : RST       (pin 3)

Note: You can change the pin numbers as you want. I used pin3,4,5 here. 

Lets write code if pin connections ok.

But first you need to download the library.  You can go to this address:  https://virtuabotix-virtuabotixllc.netdna-ssl.com/core/wp-content/uploads/2014/01/virtuabotixRTC.zip  or click here to download

Screen shot after run:

ds1302

News Reporter

Bir Cevap Yazın