JavaScript Dersleri – 1.Hafta – 10-03-2020

JavaScript 1.Hafta derste yapmış olduğumuz örneğin kodları aşağıdadır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>JavaScript Dersleri</title>
	<script type="text/javascript">
	/*	var sayi1, sayi2;
		sayi1 = 10;
		sayi2 = 20;
		var isim = "Volkan GÖK";
		document.write(sayi1 + " " + sayi2 + " " + isim);
*/
		var numara = 170;
		var adi = "10";
		document.write(adi+numara)

		var x=17;
		var y=3;
		document.write("<br>Toplam : " + (x+y) );
		document.write("<br>Fark : " + (x-y) );
		document.write("<br>Çarpım : " + (x*y) );
		document.write("<br>Bölüm : " + (x/y) );
		document.write("<br>Mod(Yani bölümünden kalan) : " + (x%y) );

		document.write("<br>x önce: " + x);
		x++; // x in değerini 1 artttırır.
		x+=3; // x in değerini 3 arttırır.
		document.write("<br>x artmadan sonra: " + x);
		x--;
		document.write("<br>x 1 azaldı: " + x);
		x-=2; // x= x-2;
		document.write("<br>x 2 azaldı: " + x);

  var notu = 49;
  if(notu >= 50)
  {
  		//alert("Geçtiniz");
  		document.write("<br>Geçtinizzzzz");
  }
  else
  {
  		document.write("<br>Kaldınızzzzz");
  		//alert("Kaldınız");
  }

/*


	< küçük ise
	> büyük ise
	<= küçük eşit
	>= büyük eşit
	== eşit ise
	!= eşit değilse
	&& ve
	|| veya*/


	/*	// değişken tanımlama örneği
		var isim = "Mustafa";
document.write("Merhaba, Sn. "+ isim + "<br>");

		isim = 25;
		document.write(isim + "<br>");

		// eğer değişkene değer atmazsak
		// undefined hatası alırız.
		var sayi;
		document.write(sayi);

		var numara = 170;
alert("MErhaba, hoşgeldiniz\nNumaranız :" + numara );
*/
		// ekrana yazı yazar
		//document.write("merhaba \"mustafa\"");
		
		/*
		document.write("deneme <br> <b>solak</b>");
		document.write("<h3>Başlık</h3>")
		*/
	</script>
</head>
<body>
<input type="text" name="sayi" />
</body>
</html>

Bir cevap yazın