C# Diziler ile Kullanıcıdan veri istemek

Kullanıcının belirlediği sayıda veri girişi istenen yerlerde dışarıdan kaç adet bilgi girişi yapılacağı bilgisi istenir ve bu kadar sayıda kullanıcıdan belirlenen bilgiler istenir. Bu bilgiler dizilere atılır ve dizilerin içeriği ekrana yazdırılır.

// Soru : Kullanıcının girdiği sayı kadar kişinin Adını, Sınıfını ve notlar tutan ve 
      // ekrana yazdıran program
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
      Console.Write("Kaç öğrenciye ait bilgi girişi yapacaksınız ?=");
      int kacTane = int.Parse(Console.ReadLine());
      string[] isimler = new string[kacTane];
      string[] siniflar = new string[kacTane];
      int[] notlar = new int[kacTane];
      for (int x = 0; x < kacTane; x++)
      {
        Console.Write("\t" + (x + 1) + ". öğrencinin adı =");
        isimler[x] = Console.ReadLine();

        Console.Write("\t" + (x + 1) + ". öğrencinin sınıfı =");
        siniflar[x] = Console.ReadLine();

        Console.Write("\t" + (x + 1) + ". öğrencinin notu =");
        notlar[x] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      for (int y = 0; y < kacTane; y++)
      {
        Console.WriteLine((y + 1) + ". öğrencinin adı :" + isimler[y] +
                      "\t sınıfı :" + siniflar[y] +
                      "\t notu" + notlar[y]);
      }

      Console.ReadKey();

Bir cevap yazın