C# Sınıflar – Kalıtım – Constructor Overloading – Method Overloading – Windows Forms – Console Applications

constructors

C#’ta sınıflar konusunda hazırlamış olduğumuz constructor overloading ve method overloading örneğidir.

Derste yapmış olduğumuz örneğin kodları aşağıdadır:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Parametreli_Sinif_Kullanimi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /* Ogrenci ogrenci2 = new Ogrenci(txtAd.Text, txtSoyad.Text, txtSinifi.Text, txtTelefon.Text, int.Parse(txtNumara.Text) );
      ogrenci2.bilgiYazdir();
      Ogrenci ogrenci1;
      ogrenci1 = new Ogrenci("Mustafa", "SOLAK", "11b", "0507582", 170);
      ogrenci1.bilgiYazdir();
      */
      Ogretmen ogretmen1 = new Ogretmen("NesneTabanlı","Uğurcan","KESER","11-BA","0505888",52);
      ogretmen1.yasi = 18;
      ogretmen1.yazdir();
      ogretmen1.bilgiYazdir();

 /* Ogrenci ogrenci1 = new Ogrenci(txtAd.Text, txtSoyad.Text, txtSinifi.Text, txtTelefon.Text, int.Parse(txtNumara.Text));
      ogrenci1.bilgiYazdir();*/
    }
  }

  class Ogretmen : Ogrenci
  {
    string girdigiDers ;
    public void yazdir()
    {
      MessageBox.Show("Ogretmen Sınıfı yaşı değişkeninin içeriği : " + yasi);
    }

    public Ogretmen(string _ders, string _ad, string _soyad, string _sinifi, string _tel, int _numara)
      : base( _ad, _soyad, _sinifi, _tel, _numara)
    {
      girdigiDers = _ders;
    }

    public override void bilgiYazdir()
    {
      base.bilgiYazdir();
      MessageBox.Show("Girdiği ders : " + girdigiDers);
    }
  }

  class Ogrenci
  {
    public int yasi;
    string ad, soyad, sinifi, tel;
    int numara;

    public Ogrenci(string _ad, string _soyad, string _sinifi, string _tel, int _numara)
    {
      ad = _ad;
      soyad = _soyad;
      sinifi = _sinifi;
      tel = _tel;
      numara = _numara;
    }

    public virtual void bilgiYazdir()
    {
      MessageBox.Show(ad + "\n" + soyad + "\n" + sinifi + "\n" + tel + "\n" + numara );
    }
  
  }

}

Bir cevap yazın