C#,  Vitrin

Programlama Temelleri 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları(Program Halinde)

Yaptığımız sınava ait soruları ve cevapları buradan inceleyebilirsiniz.

Sınavda vermiş olduğunuz cevapları ve cevaplayamadığınız soruları buradan inceleyebilirsiniz.

Tüm sınav soruları ve cevapları program halindedir. 

Ekran çıktıları aşağıdadır:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _10Nisan_2.Dönem1.YazılıCevap
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WindowWidth = 100;
      Console.WindowHeight = 40;
      Console.Title = "PROGRAMLAMA TEMELLERİ 2.DÖNEM 1.SINAV CEVAPLARI";
      int cevapNo;
      char soruDevammi;
      do
      {
        Console.Clear();
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
        Console.WriteLine("\n\t\tPROGRAMLAMA TEMELLERİ 2.DÖNEM 1.SINAV CEVAPLARI");
        Console.WriteLine("\t\t-----------------------------------------------");
        for (int soruNo = 1; soruNo <= 8; soruNo++)
        {
          Console.WriteLine("\t\t{0}-) Soru {1} Cevap\n", soruNo, soruNo);
        }
        Console.Write("\t\tCevabını öğrenmek istediğin soru numarasını gir:");
        cevapNo = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (cevapNo == 1)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          // Soru 1: Girilen sayının faktöriyelini alan programı yazınız.
          // Cevap 1
          Console.WriteLine("\n\t\tSoru 1: Girilen sayının faktöriyelini alan programı yazınız.");
          int x, sayi, faktoriyel = 1;
          Console.Write("\n\t\tFaktöriyeli alınacak sayı =");
          sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
          for (x = 1; x <= sayi; x++)
            faktoriyel *= x;
          Console.WriteLine("\n\t\tFaktöriyel=" + faktoriyel);
        }
        else if (cevapNo == 2)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("\n\t\tSoru 2:Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların tek ve çift olanlarını bulup ekrana yazdırınız.");
          // Soru 2: Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların tek ve çift
          // olanlarını bulup ekrana yazdırınız.
          // Cevap 2
          int girilenSayi, sayac;
          Console.Write("\n\t\tBir sayı gir =");
          girilenSayi = int.Parse(Console.ReadLine());
          for (sayac = 0; sayac <= girilenSayi; sayac++)
          {
            if (sayac % 2 == 0)
              Console.WriteLine("\n\t\t{0} sayısı : Çifttir.", sayac);
            else
              Console.WriteLine("\n\t\t{0} sayısı : Tektir.", sayac);
          }
        }
        else if (cevapNo == 3)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("\n\t\tSoru 3: 0'dan 100'e kadar 3'er 3'er sayan programı yazınız.");
          // Soru 3: 0'dan 100'e kadar 3'er 3'er sayan programı yazınız.
          // Cevap 3
          for (int b = 0; b <= 100; b += 3)
            Console.WriteLine(b);
        }
        else if (cevapNo == 4)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("\n\t\tSoru 4: 1'den 10' kadar çarpım tablosunu hazırlayınız.");
          // Soru 4: 1'den 10' kadar çarpım tablosunu hazırlayınız. Örnek:
          // 1*1=1  2*1=2  3*1=3  ----    10*1=10
          // 1*2=2
          // 1*3=3
          // ---
          // 1*10=10               10*10=100
          // Cevap 4
          for (int i = 1; i <= 10; i++)
          {
            for (int j = 1; j <= 10; j++)
            {
              Console.Write("\t{0}*{1}={2}", j, i, i * j);
            }
            Console.WriteLine();
          }
        }
        else if (cevapNo == 5)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("\n\t\tSoru 5: Aşağıdaki ekran çıktısını veren programı yazınız.");
          Console.WriteLine("\n\t\t*");
          Console.WriteLine("\n\t\t**");
          Console.WriteLine("\n\t\t***");
          Console.WriteLine("\n\t\t****");
          Console.WriteLine("\n\t\t*****");
          // Soru 5: Aşağıdaki ekran çıktısını veren programı yazınız.
          // *
          // **
          // ***
          // ****
          // *****
          // Cevap 5
          for (int disSayac = 1; disSayac <= 5; disSayac++)
          {
            for (int icSayac = 1; icSayac <= disSayac; icSayac++)
            {
              Console.Write("*");
            }
            Console.WriteLine();
          }
        }
        else if (cevapNo == 6)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("\n\t\tSoru 6: 0'dan 20'ye kadar olan çift sayıları sayilar dizisine atan programdır.");
          // Soru 6: 0'dan 20'ye kadar olan çift sayıları sayilar dizisine atan programdır.
          // Cevap 6
          int[] sayilar = new int[11];
          int a = 0;
          for (int i = 0; i <= 10; i++)
          {
            sayilar[a] = i * 2;
            a++;
          }
          Console.WriteLine("\n\t\t0'dan 20'ye kadar olan çift sayıları sayilar dizisine atan programdır.");
        }
        else if (cevapNo == 7)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("\n\t\tSoru 7: Klavyeden girilen kullanıcı adı ve parola bilgisine göre sisteme giriş izni veren programı yazınız. Kullanıcı adı bilisim10 parola cokzeki kabul edilecek.");
          // Soru 7: Klavyeden girilen kullanıcı adı ve parola bilgisine göre 
          // sisteme giriş izni veren programı yazınız. Kullanıcı adı bilisim10
          // parola cokzeki kabul edilecek.
          // Cevap 7
          string kullaniciAdi, parola;
          Console.Write("\n\t\tKullanıcı adı=");
          kullaniciAdi = Console.ReadLine();
          Console.Write("\n\t\tParola=");
          parola = Console.ReadLine();
          if (kullaniciAdi == "bilisim10" && parola == "cokzeki")
            Console.WriteLine("\n\t\tHoşgeldiniz, sisteme giriş izni verildi.");
          else
            Console.WriteLine("\n\t\tHatalı kullanıcı adı veya parola!!!");
        }
        else if (cevapNo == 8)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("\n\t\tSoru 8:Kullanıcının girdiği plaka numarasının hangi ile ait olduğunuekrana yazan program yazınız. Kullanıcıya işlem bittikten sonra devam etmek isteyip istemediğini sorunuz. Devam etmek isterse yeniden plaka numarası isteyip hangi ile ait olduğunu yazdırın. Devam etmek istemez ise ekrana 'Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler =)' mesajı veren programı yazınız.");
          // Soru 8:Kullanıcının girdiği plaka numarasının hangi ile ait olduğunu
          // ekrana yazan program yazınız. Kullanıcıya işlem bittikten sonra
          // devam etmek isteyip istemediğini sorunuz. Devam etmek isterse yeniden
          // plaka numarası isteyip hangi ile ait olduğunu yazdırın. Devam etmek
          // istemez ise ekrana "Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler =)" mesajı
          // veren programı yazınız.
          //
          //Cevap 8
          int plakaNumarasi;
          char secim;
          do
          {
            Console.Write("\n\t\tPlaka gir=");
            plakaNumarasi = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (plakaNumarasi == 35)
              Console.WriteLine("\n\t\tİzmir");
            else if (plakaNumarasi == 45)
              Console.WriteLine("\n\t\tManisa");
            else if (plakaNumarasi == 63)
              Console.WriteLine("\n\t\tŞanlıurfa");
            else
              Console.WriteLine("\n\t\t35/45/63 dışında bir plaka girdiniz.");

            Console.Write("\n\t\tDevam etmek ister misiniz?(E/H)");
            secim = char.Parse(Console.ReadLine());
          }
          while (secim == 'E' || secim == 'e');
          Console.WriteLine("\n\t\tBizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\n\t\t1-8 arasında bir seçim yapınız");
        }

        Console.Write("\n\t\tDevam etmek ister misin?(E/H)");
        soruDevammi = char.Parse(Console.ReadLine());

      }
      while (soruDevammi == 'e' || soruDevammi == 'E');

      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Bir cevap yazın